O Concello de Vigo colaborou no finanzamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da Asociación e, en xeral da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.