NOTIFICACIÓN

 

O pasado 9 de maio o Concello de Vigo acordou en Xunta de Goberno Local a aprobación inicial do "Documento de delimitación da rede secundaria de faixas de Xestión da biomasa do Concello de Vigo".

A documentación relativa ao documento poderá ser consultada na seguinte ligazón:

 

http://hoxe.vigo.org/movemonos/parques_rede_faixas.php#/

O Concello de Vigo colaborou no finanzamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da Asociación e, en xeral da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.