Números gañadores no sorteo da Festa da Amizade 2016: 1º premio: 495 // 2º premio: 126

Ambos números se atopaban entre os asistentes, así que xa se entregaron os premios no momento.

Os gañadores estaban no momento do sorteo,polo que foi entregado persoalmente

Número gañador no sorteo da Festa da Amizade 2015:  199

Os gañadores estaban no momento do sorteo,polo que foi entregado persoalmente