Xunta directiva

A Asociación Veciñal, ríxese por uns Estatutos, que no seu día foron aprobados pola Asemblea de Socios, e en eles enmárcanse os obxectivos, e regúlase o seu funcionamiento.

A Asemblea é o órgano de decisión máximo e pode ser ORDINARIA E EXTRAORDINARIA. A Asemblea Ordinaria celébrase anualmente e a Extraordinaria tén que ser convocada pola Xunta Directiva ou ser solicitada como mínimo polo 30 % dos socios con dereito a voto.

Entre as Asembleas, a capacidade de decisión a tén a Xunta Directiva, a cal reúnese como mínimo unha vez ao mes. A Xunta Directiva está composta polo Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesoureiro/a e Vocais de cultura, asuntos sociais, festas e eventos e igualdade e mocedade.

 

 

                XUNTA DIRECTIVA ACTUAL                     

Presidente: Jorge Raúl González Álvarez

Vicepresidenta: Mónica Freijeiro De Pedro

Secretario: Domingo Silvino Santos Palmas

Tesoureiro: Uxío González Pérez

Vogal: Antonio Lago Álvarez

Vogal: Valery Dacosta Urrutia

Vogal: Mercedes Fernández Ledo

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga
ESTATUTOS ASOCIACIÓN
estatutos.pdf
Documento Adobe Acrobat 7.0 MB