Lagar do "Garcías" de finais do século XIX

O lagar é un depósito de forma cuadrada ou rectangular, xeralmente adosado a unha parede, empregado para prensar as uvas e facer viño.

 

Pezas que compoñen un lagar: apeladouras, beiras, borrón, brixeira, cabezalla, caixal, cesta bagulleira, feixe, fuso, embigo, mallales, pé do bagallo, penso, picho, pío, porca, rebeira e turteiro.

 

 

EXTERIOR DO LAGAR

INTERIOR DO LAGAR